Thời khóa biểu

Lịch thi học kỳ 2 (2017-2018) cập nhật ngày 18/06/2018

 Theo kế hoạch chung của nhà Trường, thời gian thi học kỳ 2 (2017-2018) từ ngày 18/06/2018 đến ngày 15/07/2018.

xem tiếp...

Thời khóa biểu HK1 (2017-2018) cập nhật ngày 21/09

xem tiếp...

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018

xem tiếp...

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia