Thực tập thực tế

  Thực tập hè

  Sinh viên lớp DH10TT đã đi thực tập dịp hè 2012 ở các địa phương trong nước và Đại học UPM, Malaysia

  Các nội dung thực tập hè 2012 (DH10TT)

  Lớp DH10TY đi thực tập ở trại bò với Tiến sĩ Philip

  Số lần xem trang: :8712
  Nhập ngày: 04-04-2013
  Điều chỉnh lần cuối: 29-07-2015


  In trang này

  Lên đầu trang

  Thực tập thực tế

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia