Thông tin liên hệ Chương trình tiên tiên ngành Thú Y

    Văn phòng Chương trình tiên tiến ngành Thú Y

    Phòng 216, Khu Phượng Vỹ – Đại học Nông Lâm TP.HCM, KP. 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

    Điện thoại: 0837246271 … 0906368987 … 01225961774; Email: cnty@hcmuaf.edu.vn

    :4579
    06-04-2013


School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia