Enrolment Information in 2012

  Dự tuyển chương trình tiên tiến ngành thú y năm 2012

  Tất cả các thí sinh dự kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2012 đã trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Bác sỹ Thú Y trường Đại học Nông Lâm và các thí sinh không trúng tuyển có điểm thi từ 15 (khối A); 16,5 (khối B) trở lên (áp dụng cho thí sinh nhóm 3 khu vực 3) có thể đăng kí dự tuyển Chương trình tiên tiến ngành Thú Y của Khoa Chăn nuôi Thú Y, Đại học Nông Lâm TP.HCM.

  Đối với thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Bác sỹ thú Y – trường đại học Nông Lâm TP. HCM, nộp đơn đăng ký dự tuyển cùng với hồ sơ nhập học.

  Đối với thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 1, nộp đơn đăng ký dự tuyển vào chương trình cùng với hồ hơ nhập học khi đã có kết quả trúng tuyển nguyện vọng 2 của trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM (ngành đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 là ngành thí sinh sẽ được xét chuyển theo học nếu không có điều kiện theo học Chương trình Tiên tiến Thú Y).

   Để đăng kí dự tuyển thí sinh vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký bên dưới và thực hiện theo hướng dẫn trong đơn đăng kí dự tuyển.

  Mẫu đơn đăng ký cho thí sinh đã trúng tuyển NV1 ngành Bác sỹ Thú Y

  Mẫu đơn đăng ký cho thí sinh chưa trúng tuyển NV1


  Page count : :4168
  Created : 06-04-2013
  Last modify :22-04-2013


  Print this page

  Go top

  Conctact form

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia