Hoạt động xã hội

  Ký kết MOU tham gia mạng lưới sinh viên Thú y Đông Nam Á về quyền lợi động vật - NAVSAW

  Sinh viên Thú y trường Chulalongkorn - Thái Lan đã tổ chức một dự án được gọi là "Mạng lưới các sinh viên Thú y Đông Nam Á về quyền lợi động vật (NAVSAW)". Các mục tiêu của dự án là 1. Để làm cho những người tham gia quan tâm nhiều hơn về quyền lợi động vật chấm dứt việc buôn bán động vật hoang dã làm thú cảnh; 2.Trao đổi quan điểm về học tập, hoạt động và nghề bác sĩ thú y; 3.Tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp giữa sinh viên thú y ở các nước Đông Nam Á để chuẩn bị hợp nhất vào năm 2015.

  Dự án đã diển ra tại trường Đại học Chulalongkorn – Bangkok từ 17 đến 19 tháng 4 và hơn 10 trường từ các nước Đông Nam Á tham dự


  Bạn Võ Thị Trường Nhã – lớp DH11TT (ngoài cùng bên phải) đại diện sinh viên Thú y ở Khoa ký MOU tham gia NAVSAW

   

  :4082
  16-05-2014
  31-07-2015


  Hoạt động xã hội

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia