Nghiên cứu khoa học

  Nhóm sinh viên CTTT đạt giải nhất cuộc thi Poster Nghiên cứu của Quỹ Giáo dục Việt Nam

  Bạn Nguyễn Thùy Trang lớp DH10TT và bạn Trần Thái Bảo lớp DH11TT xuất sắc đạt giải nhất trong cuộc thi Poster nghiên cứu của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF). Các bạn có thể xem thêm thông tin về Poster nghiên cứu đã đạt giải tại đây

  :4638
  16-05-2014
  29-07-2015


  Nghiên cứu khoa học

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia