HỘI THẢO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH THÚ Y VÀO NGÀY 06/09/2016

  Chương trình tiên tiến ngành Thú y, Khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội thảo: "Giới Thiệu Về Chương Trình Tiên Tiến Ngành Thú Y" vào lúc 9h30, Thứ 3 ngày 06/09/2016, địa điểm: Hội trường RD100, giảng đường Rạng Đông, trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

  Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y trân trọng kính mời quý Phụ huynh, tân sinh viên và người quan tâm đến tham dự.

  Page count : :4222
  Created : 13-08-2015
  Last modify :04-08-2017


  Print this page

  Go top

  Conctact form

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia