Thời khóa biểu

  Thời khóa biểu HK1 (DH16TT)

   

  Month

  Week

  Time

  Monday

  Tuesday

  Wed

  Thursday

  Friday

  Sarturday

  09

   10-16

  AM

   

   

   

   

   

  CT304
  ANIM2503
  Dr. N.T.Thanh

  PM

   

   

   

   

   

   

   17-23

  AM

  ĐC 1
  VETS2012
  A/Prof LQ. Thong

   

   

   

   

  CT304
  ANIM2503
  Dr. N.T.Thanh

  PM

   

   

   

   

   

   

   24-30

  AM

   

   

   

   

  ĐC1
  VETS2006
  A/Prof. H.T.K. Hoa

  CT304
  ANIM2503
  Dr. N.T.Thanh

  PM

   

   

   

   

   

   

  10

   01-07

  AM

  ĐC 1
  VETS2012
  A/Prof LQ. Thong

  ĐC1
  VETS2012
  A/Prof. T.T.Dan

   

  ĐC1
  VETS2006
  A/Prof. N.N.Hai

  ĐC1
  VETS2006
  A/Prof. H.T.K. Hoa

  CT304
  ANIM2503
  Dr. N.T.Thanh

  PM

   

   

   

   

   

   

   08-14

  AM

  ĐC 1
  VETS2012
  A/Prof LQ. Thong

  ĐC1
  VETS2012
  A/Prof. T.T.Dan

   

  ĐC1
  VETS2006
  A/Prof. N.N.Hai

  ĐC1
  VETS2006
  A/Prof. H.T.K. Hoa

  CT304
  ANIM2503
  Dr. N.T.Thanh

  PM

   

   

   

   

   

   

   15-21

  AM

  ĐC 1
  VETS2012
  A/Prof LQ. Thong

  ĐC1
  VETS2012
  A/Prof. T.T.Dan

   

   

  ĐC1
  VETS2006
  A/Prof. H.T.K. Hoa

  CT304
  ANIM2503
  Dr. Q.T.Anh

  PM

   

   

   

   

   

   

   22-29

  AM

  ĐC 1
  VETS2012
  A/Prof LQ. Thong

  ĐC1
  VETS2012
  A/Prof. T.T.Dan

   

   

  ĐC1
  VETS2006
  A/Prof. H.T.K. Hoa

  CT304
  ANIM2503
  Dr. Q.T.Anh

  PM

   

   

   

   

   

   

   29-04

  AM

   

   

   

   

  ĐC1
  VETS2006
  A/Prof. H.T.K. Hoa

  CT304
  ANIM2503
  Dr. Q.T.Anh

  PM

   

   

   

   

   

   

  11

   05-11

  AM

   

   

   

   

  ĐC1
  VETS2006
  Dr. D.C.Mai

   

  PM

   

   

   

   

   

   

   12-18

  AM

   

   

   

   

  ĐC1
  VETS2006
  Dr. D.C.Mai

  CT304
  ANIM2503
  Dr. Q.T.Anh

  PM

   

   

   

   

   

   

   19-25

  AM

   

   

   

   

  ĐC1
  VETS2006
  Dr. D.C.Mai

  CT304
  ANIM2503
  Dr. Q.T.Anh

  PM

   

   

   

   

  ĐC1
  VETS2006
  A/Prof. L.T.Hien

   

   26-02

  AM

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

   

  PM

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

   

  12

   03-09

  AM

  CT304
  VETS2006
  Prof. Warwick

  CT304
  VETS2006
  Prof. Warwick

  CT304
  VETS2006
  Prof. Warwick

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

   

  PM

  CT304
  VETS2006
  Prof. Warwick

  CT304
  VETS2006
  Prof. Warwick

  CT304
  VETS2006
  Prof. Warwick

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

  CT304
  ANIM2501
  Prof. Denis

   

   10-16

  AM

  Practice
  VETS2006
  A/Prof. H.T.K.Hoa

  Practice
  VETS2006
  A/Prof. H.T.K.Hoa

  Practice
  VETS2006
  A/Prof. H.T.K.Hoa

   

  ĐC1
  VETS2006
  Dr. D.C.Mai

   

  PM

   

   

   

   

  ĐC1
  VETS2006
  A/Prof. L.T.Hien

   

   17-23

  AM

  CĐ1
  VETS1023
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

  CĐ1
  VETS1023
  A/Prof. C.M.Tung

  ĐC1
  VETS2006
  Dr. D.C.Mai

   

  PM

   

   

   

   

  ĐC1
  VETS2006
  Dr. D.C.Mai

   

   24-30

  AM

  CĐ1
  VETS1023
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

   

  ĐC1
  VETS2006
  A/Prof. L.T.Hien

   

  PM

   

   

   

   

   

   

  01

   31-06

  AM

   

  New Year

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   07-13

  AM

   

   

   

   

   

   

  PM

  Exam
  ANIM2501

   

   

  Exam
  VETS1023

   

   

   14-20

  AM

   

   

   

   

   

   

  PM

  Exam
  ANIM2503

   

   

  Exam
  VETS2012

   

   

   21-27

  AM

   

   

   

   

   

   

  PM

  Exam
  VETS2006

   

   

  Exam
  VETS2006

   

   

   28-03

  AM

   

  PM

   

   

  Số lần xem trang: :8463
  Nhập ngày: 20-09-2018
  Điều chỉnh lần cuối:


  In trang này

  Lên đầu trang

  Thời khóa biểu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia