Thời khóa biểu

  Thời khóa biểu HK1 (DH17TT)

   

  Month

  Week

  Time

  Monday

  Tuesday

  Wednesday

  Thursday

  Friday

  09

   10-16

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

  CT304
  Research Skills
  A/Prof. V.T.T.An

   

   17-23

  AM

   

   

   

   

  CT303
  VETS1022
  Dr. D.C.Mai

  PM

   

   

   

  CT304
  Research Skills
  A/Prof. V.T.T.An

  CT303
  VETS1022
  A/Prof. LQ. Thong

   24-30

  AM

   

   

   

   

  CT303
  VETS1022
  Mr. N.V.Nha

  PM

   

   

   

  CT304
  Research Skills
  A/Prof. V.T.T.An

   

  10

   01-07

  AM

   

   

   

   

  CT303
  VETS1022
  A/Prof. LQ. Thong

  PM

   

   

   

  CT304
  Research Skills
  A/Prof. V.T.T.An

  CT303
  VETS1022
  Mr. N.V.Nha

   08-14

  AM

  CT303
  Research Skills
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

   

   

  PM

   

   

   

  CT304
  Research Skills
  A/Prof. V.T.T.An

   

   15-21

  AM

  CT303
  Research Skills
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

   

  CT303
  VETS1022
  Mr. N.V.Nha

  PM

   

   

   

  CT304
  Research Skills
  A/Prof. V.T.T.An

  CT304
  Research Skills
  A/Prof. L.T Hien

   22-29

  AM

  CT303
  Research Skills
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

  CT304
  Research Skills
  A/Prof. L.T Hien

   29-04

  AM

   

   

   

   

  CT303
  BIOL1011
  Dr. L.T.B.Phuong

  PM

   

   

   

   

  CT304
  Research Skills
  A/Prof. L.T Hien

  11

   05-11

  AM

  CT303
  BIOL1011
  Dr. L.T.B.Phuong

   

   

   

   

  PM

  CT303
  BIOL1011
  Dr. L.T.B.Phuong

   

   

   

  CT304
  Research Skills
  A/Prof. L.T Hien

   12-18

  AM

  CT303
  BIOL1011
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

  CT304
  Research Skills
  A/Prof. L.T Hien

   19-25

  AM

  CT303
  BIOL1011
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   26-02

  AM

  CT303
  BIOL1011
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

  12

   03-09

  AM

  CT303
  BIOL1011
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

  CT303
  VETS1022
  Prof. Warwick

  CT303
  VETS1022
  Prof. Warwick

  PM

   

   

   

  CT303
  VETS1022
  Prof. Warwick

  CT303
  VETS1022
  Prof. Warwick

   10-16

  AM

  CT303
  BIOL1011
  A/Prof. C.M.Tung

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   17-23

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

   24-30

  AM

   

   

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   

  01

   31-06

  AM

   

  New Year

   

   

   

  PM

   

   

   

   

   07-13

  AM

   

  Exam
  Đường lối CM của ĐCSVN

   

   

  Exam
  BIOL1011

  PM

   

   

   

   

   

   14-20

  AM

   

  Exam 1
  VETS1022

   

   

  Exam 2
  VETS1022

  PM

   

   

   

   

   

   21-27

  AM

   

  Exam 1
  VETS1018

   

   

  Exam 2
  VETS1018

  PM

   

   

   

   

   

   28-03

  AM

   

  PM

   

   

  Số lần xem trang: :8464
  Nhập ngày: 20-09-2018
  Điều chỉnh lần cuối:


  In trang này

  Lên đầu trang

  Thời khóa biểu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia