Danh sách lớp

  Danh sách lớp Dh19TT

   Danh sách lớp DH19TT

  Faculty of Animal Science & Veterinary Medicine

     

  Advanced Veterinary Program

       
             

  Class's monitor: Cao Chí Nguyên
  0918081224       19112271@st.hcmuaf.edu.vn
  LIST OF STUDENTS - DH19TT

   
   

  STT

  Mã SV

  Họ

  Tên

  Email

   

  1

  19112240

  Nguyễn Kim Thiên

  An

  19112240@st.hcmuaf.edu.vn

   

  2

  19112006

  Nguyễn Minh

  Anh

  19112006@st.hcmuaf.edu.vn

   

  3

  19112241

  Vũ Trịnh Lan

  Anh

  19112241@st.hcmuaf.edu.vn

   

  4

  19112242

  Lê Thị Bích

  Chi

  19112242@st.hcmuaf.edu.vn

   

  5

  19112243

  Trần Phước San

  Di

  19112243@st.hcmuaf.edu.vn

   

  6

  19112244

  Lê Thị

  DiỄm

  19112244@st.hcmuaf.edu.vn

   

  7

  19112245

  Nguyễn Anh

  Duy

  19112245@st.hcmuaf.edu.vn

   

  8

  19112246

  Phan Hữu Nhật

  Duy

  19112246@st.hcmuaf.edu.vn

   

  9

  19112040

  Nguyễn Thế

  Duy

  19112040@st.hcmuaf.edu.vn

   

  10

  19112248

  Ngô Võ Kỳ

  Duyên

  19112248@st.hcmuaf.edu.vn

   

  11

  19112249

  Nguyễn Thị Mỹ

  Hảo

  19112249@st.hcmuaf.edu.vn

   

  12

  19112250

  Cao Hồ Thanh

  Hiền

  19112250@st.hcmuaf.edu.vn

   

  13

  19112251

  Bùi Thanh

  Hiếu

  19112251@st.hcmuaf.edu.vn

   

  14

  19112067

  Hồng Mỹ

  Hòa

  19112067@st.hcmuaf.edu.vn

   

  15

  19112252

  HuỲnh Thị MỸ

  Hương

  19112252@st.hcmuaf.edu.vn

   

  16

  19112254

  Trần Mai

  Khanh

  19112254@st.hcmuaf.edu.vn

   

  17

  19112255

  Trần Viết Bảo

  Khoa

  19112255@st.hcmuaf.edu.vn

   

  18

  19112256

  Nguyễn

  Khuyến

  19112256@st.hcmuaf.edu.vn

   

  19

  19112257

  Nguyễn Vũ Khánh

  Lam

  19112257@st.hcmuaf.edu.vn

   

  20

  19112091

  Nguyễn Hoài

  Linh

  19112091@st.hcmuaf.edu.vn

   

  21

  19112259

  Phan Công Vũ

  Linh

  19112259@st.hcmuaf.edu.vn

   

  22

  19112097

  Trần Phùng Bích

  Loan

  19112097@st.hcmuaf.edu.vn

   

  23

  19112260

  Nguyễn Thành

  Luân

  19112260@st.hcmuaf.edu.vn

   

  24

  19112261

  Lê Thanh

  Lương

  19112261@st.hcmuaf.edu.vn

   

  25

  19112262

  Chung Huệ

  Mẫn

  19112262@st.hcmuaf.edu.vn

   

  26

  19112263

  Nguyễn Lê Nhật

  Minh

  19112263@st.hcmuaf.edu.vn

   

  27

  19112264

  Nguyễn Quang

  Minh

  19112264@st.hcmuaf.edu.vn

   

  28

  19154094

  Nguyễn Văn

  Minh

  19154094@st.hcmuaf.edu.vn

   

  29

  19112265

  Nguyễn Văn

  Nam

  19112265@st.hcmuaf.edu.vn

   

  30

  19112267

  Trần Khánh

  Ngân

  19112267@st.hcmuaf.edu.vn

   

  31

  19112270

  Hoàng

  Ngọc

  19112270@st.hcmuaf.edu.vn

   

  32

  19112271

  Cao Chí

  Nguyên

  19112271@st.hcmuaf.edu.vn

   

  33

  19112272

  Nguyễn Thị Thu

  Phương

  19112272@st.hcmuaf.edu.vn

   

  34

  19112273

  Phạm Nguyễn Nam

  Phương

  19112273@st.hcmuaf.edu.vn

   

  35

  19112150

  Văn Minh

  Quân

  19112150@st.hcmuaf.edu.vn

   

  36

  19112151

  LẠi Anh

  Quế

  19112151@st.hcmuaf.edu.vn

   

  37

  19112274

  Phạm Quang

  Quy

  19112274@st.hcmuaf.edu.vn

   

  38

  19112276

  Châu Thị Anh

  Thi

  19112276@st.hcmuaf.edu.vn

   

  39

  19112277

  Nguyễn Ngọc Thanh

  Thi

  19112277@st.hcmuaf.edu.vn

   

  40

  19112278

  Phạm Ngọc Xuân

  Thi

  19112278@st.hcmuaf.edu.vn

   

  41

  19112279

  Trương Thị Anh

  Thư

  19112279@st.hcmuaf.edu.vn

   

  42

  19112280

  Vũ Phạm Anh

  Thư

  19112280@st.hcmuaf.edu.vn

   

  43

  19112187

  Nguyễn Mai Thủy

  Tiên

  19112187@st.hcmuaf.edu.vn

   

  44

  19112281

  Nguyễn Minh

  Tiến

  19112281@st.hcmuaf.edu.vn

   

  45

  19112282

  Phan Ngọc Bảo

  Trân

  19112282@st.hcmuaf.edu.vn

   

  46

  19112203

  Du Đức Hải

  Triều

  19112203@st.hcmuaf.edu.vn

   

  47

  19112283

  Lưu Cao Vĩnh

  Trinh

  19112283@st.hcmuaf.edu.vn

   

  48

  19112206

  Nguyễn Minh

  Trọng

  19112206@st.hcmuaf.edu.vn

   

  49

  19112284

  HuỲnh Thị Cẩm

  19112284@st.hcmuaf.edu.vn

   

  50

  19112285

  Nguyễn Thanh

  19112285@st.hcmuaf.edu.vn

   

  51

  19112286

  Huỳnh Hà Minh

  Uyên

  19112286@st.hcmuaf.edu.vn

   

  52

  19112287

  Đặng Khánh

  Vân

  19112287@st.hcmuaf.edu.vn

   

  53

  19112288

  Ngô Ngọc Khánh

  Vy

  19112288@st.hcmuaf.edu.vn

   

  54

  19112289

  Ngô Nguyễn Hoàng

  Vy

  19112289@st.hcmuaf.edu.vn

   

  55

  19112290

  Nguyễn Huỳnh Phi

  Yến

  19112290@st.hcmuaf.edu.vn

   

   

   

  Số lần xem trang: :732
  Nhập ngày: 26-06-2020
  Điều chỉnh lần cuối:


  In trang này

  Lên đầu trang

  Danh sách lớp

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia