Nghiên cứu khoa học

Nhóm sinh viên CTTT đạt giải nhất cuộc thi Poster Nghiên cứu của Quỹ Giáo dục Việt Nam

xem tiếp...

Nghiên cứu khoa học

Sinh viên năm thứ 3 trở đi của Chương trình Tiên Tiến ngành Thú Y có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình. Sinh viên có thể trực tiếp liên hệ giáo viên hướng dẫn và nộp đề cương nghiên cứu ( xem mẫu đề cương nghiên cứu)trước cuối tháng 5.

xem tiếp...

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia