Nghiên cứu khoa học

  Nghiên cứu khoa học

  Sinh viên năm thứ 3 trở đi của Chương trình Tiên Tiến ngành Thú Y có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình. Sinh viên có thể trực tiếp liên hệ giáo viên hướng dẫn và nộp đề cương nghiên cứu ( xem mẫu đề cương nghiên cứu)trước cuối tháng 5.

  Số lần xem trang: :8938
  Nhập ngày: 04-04-2013
  Điều chỉnh lần cuối: 29-07-2015


  In trang này

  Lên đầu trang

  Nghiên cứu khoa học

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia