Thực tập thực tế

  Thực tập hè

  Sinh viên chương trình tiên tiến đã đi thực tập dịp hè  ở nước ngoài

  Các nội dung thực tập hè 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DH14TT đi thực tập tại Tanzania, các bệnh viện Thái Lan, Trung Quốc... 

   

   

   

   

   

  Lớp DH15TT thực tập tại bệnh viện Thái Lan

   

   

   

   

   

   

   

  Lớp DH16TT thực tập tại Indonesia, Thái lan

   

  Lớp DH10TT đi thực tập ở trại bò với Tiến sĩ Philip 

  Số lần xem trang: :8944
  Nhập ngày: 04-04-2013
  Điều chỉnh lần cuối: 20-08-2020


  In trang này

  Lên đầu trang

  Thực tập thực tế

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia