Cơ cấu

  Danh sách giảng viên trong nước tham gia chương trình

   

   

  STT

  Họ và

  Tên

  Bằng cấp

  Tốt nghiệp từ

  1

  Võ Thị Trà

  An

  PGS. TS

  Hà Lan

  2

  Quách Tuyết

  Anh

  TS

  Canada

  3

  Võ Tấn

  Đại

  PGS. TS

  Mỹ

  4

  Trần Thị

  Dân

  PGS. TS

  Mỹ

  5

  Nguyễn Ngọc

  Hải

  PGS. TS

  Pháp

  6

  Lê Thanh

  Hiền

  PGS. TS

  Mỹ, Canada

  7

  Hồ Thị Kim

  Hoa

  PGS. TS

  Australia, Hà lan

  8

  Lâm Thị Thu

  Hương

  PGS. TS

  Thuỵ Điển

  9

  Dương Nguyên

  Khang

  GS. TS

  Thuỵ Điển

  10

  Đường Chi

  Mai

  TS

  Thuỵ điển, Australia

  11

  Nguyễn Thị Phước

  Ninh

  TS

  Việt nam

  12

  Nguyễn Đình

  Quát

  TS

  Hàn quốc

  13

  Nguyễn Tiến

  Thành

  TS

  Malaysia

  14

  Nguyễn Quang

  Thiệu

   PGS. TS

  Thụy Điển

  15

  Nguyễn Thị Ý

  Thơ

  ThS

  Ireland

  16

  Lê Quang

  Thông

  PGS. TS

  Pháp

  17

  Nguyễn Tất

  Toàn

  PGS. TS

  Philippines, Hàn quốc

  18

  Chế Minh

  Tùng

  PGS. TS

  Mỹ

   

   

   

   

  Số lần xem trang: :8922
  Nhập ngày: 09-04-2013
  Điều chỉnh lần cuối: 01-06-2020


  In trang này

  Lên đầu trang

  Cơ cấu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia