Danh sách lớp

  Danh sách lớp DH14TT

   

     
   
   

  No

  ID
  Number

  Last Name

  First
  Name

   

   

   

   

   

  1

  14112012

  Nguyễn Lương Lâm

  Anh

   

   

   

   

   

  2

  14112059

  Lương Quốc

  Đạt

   

   

   

   

   

  3

  14112043

  Đào Lê

  Duy

   

   

   

   

   

  4

  14112068

  Nguyễn Mạnh Trường

  Giang

   

   

   

   

   

  5

  14112069

  Trịnh Ngọc Phương

  Giao

   

   

   

   

   

  6

  14112646

  Trần Thị Nguyệt

   

   

   

   

   

  7

  14112089

  Lý Mai

  Hân

   

   

   

   

   

  8

  14112647

  Trần Thị Mỹ

  Hiền

   

   

   

   

   

  9

  14112648

  Phạm Lê Nhật

  Hiếu

   

   

   

   

   

  10

  14112123

  Bùi Thị Ngọc

  Huyền

   

   

   

   

   

  11

  14112139

  Trần Trọng

  Kha

   

   

   

   

   

  12

  14112152

  Lương Uy

  Lâm

   

   

   

   

   

  13

  14112653

  Dương Nguyễn Thanh

  Long

   

   

   

   

   

  14

  14112654

  Nguyễn Thị Minh

  Mẫn

   

   

   

   

   

  15

  14112201

  Đỗ Thái

  Ngọc

   

   

   

   

   

  16

  14112656

  Huỳnh Thị Yến

  Ngọc

   

   

   

   

   

  17

  14112204

  Bùi Bắc

  Nguyên

   

   

   

   

   

  18

  14112658

  Lê Minh

  Nhựt

   

   

   

   

   

  19

  14112240

  Lê Ngọc

  Phúc

   

   

   

   

   

  20

  14112660

  Phạm Thị Thảo

  Phượng

   

   

   

   

   

  21

  14112661

  Ngô Thị Quyền

  Quyên

   

   

   

   

   

  22

  14111149

  Phạm Hoàng

  Sơn

   

   

   

   

   

  23

  14112261

  Vương Khả Anh

  Sơn

   

   

   

   

   

  24

  14112668

  Phan Công

  Thắng

   

   

   

   

   

  25

  14112664

  Nguyễn Minh

  Thành

   

   

   

   

   

  26

  14139186

  Mai Thị Như

  Thảo

   

   

   

   

   

  27

  14112666

  Bùi Nguyên Phương

  Thảo

   

   

   

   

   

  28

  14112286

  Trương Phúc

  Thiên

   

   

   

   

   

  29

  14112294

  Trần Lê

  Thu

   

   

   

   

   

  30

  14112672

  Nguyễn Thành

  Toàn

   

   

   

   

   

  31

  14112673

  Phạm Thị Thu

  Trang

   

   

   

   

   

  32

  14112339

  Tạ Kiều

  Trinh

   

   

   

   

   

  33

  14112338

  Nguyễn Thị Kiều

  Trinh

   

   

   

   

   

  34

  14112354

  Nguyễn Mai Anh

  Tuấn

   

   

   

   

   

  35

  14112365

  Nguyễn Hoàng

  Tùng

   

   

   

   

   

  36

  14112677

  Nguyễn Nhật

  Uyên

   

   

   

   

   

  37

  14112386

  Nguyễn Thị Tường

  Vy

   

   

   

   

   

  38

  14112679

  Trần Thảo

  Vy

   

   

   

   

   

  39

  14112388

  Trần Đỗ Uyên

  Vy

   

   

   

   

   

  40

  14112678

  Bùi Chí

  Viễn

   

   

   

   

   

  41

  14112680

  Huỳnh Thị Hoàng

  Yến

   

   

   

   

   
                     
                     

   

   

  Số lần xem trang: :11831
  Nhập ngày: 24-09-2014
  Điều chỉnh lần cuối: 26-06-2020


  In trang này

  Lên đầu trang

  Danh sách lớp

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia