Danh sách lớp

  Danh sách lớp DH16TT

   

  DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH16TT
  CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

  NGÀNH THÚ Y NĂM 2016

             

  STT

  MSSV

  Họ

  Tên

  Lớp

  Email

  1

  16112770

  Nguyễn Trần thiên

  Ân

  DH16TT

  16112770@st.hcmuaf.edu.vn

  2

  16112771

  Trương Ngọc

  Ánh

  DH16TT

  16112771@st.hcmuaf.edu.vn

  3

  16112772

  Dương Thái Hoàng

  Đạo

  DH16TT

  16112772@st.hcmuaf.edu.vn

  4

  16112773

  Hồ Sỹ

  Giang

  DH16TT

  16112773@st.hcmuaf.edu.vn

  5

  16112533

  Vũ Nguyễn Ngọc

  Hân

  DH16TT

  16112533@st.hcmuaf.edu.vn

  6

  16112777

  Lê Nguyên

  Khang

  DH16TT

  16112777@st.hcmuaf.edu.vn

  7

  16111074

  Lê Đăng

  Khoa

  DH16TT

  16111074@st.hcmuaf.edu.vn

  8

  16112781

  Lê Thị Phương

  Linh

  DH16TT

  16112781@st.hcmuaf.edu.vn

  9

  16112603

  Nguyễn Thị Hồng

  Lĩnh

  DH16TT

  16112603@st.hcmuaf.edu.vn

  10

  16112783

  Phạm Minh

  Mẫn

  DH16TT

  16112783@st.hcmuaf.edu.vn

  11

  16112659

  Võ Văn

  Phát

  DH16TT

  16112659@st.hcmuaf.edu.vn

  12

  16112785

  Nguyễn Khánh

  Quốc

  DH16TT

  16112785@st.hcmuaf.edu.vn

  13

  16112678

  Trần Huệ

  Quyên

  DH16TT

  16112678@st.hcmuaf.edu.vn

  14

  16112692

  Trương Lê Tấn

  Tài

  DH16TT

  16112692@st.hcmuaf.edu.vn

  15

  16112691

  Nguyễn Tấn

  Tài

  DH16TT

  16112691@st.hcmuaf.edu.vn

  16

  16112704

  Thòng Tú

  Thanh

  DH16TT

  16112704@st.hcmuaf.edu.vn

  17

  16112712

  Giáp Xuân

  Thiện

  DH16TT

  16112712@st.hcmuaf.edu.vn

  18

  16112789

  Nguyễn Xuân Đại

  Toàn

  DH16TT

  16112789@st.hcmuaf.edu.vn

  19

  16112790

  Nguyễn Thị Quế

  Trân

  DH16TT

  16112790@st.hcmuaf.edu.vn

  20

  16112791

  Sy Quốc

  DH16TT

  16112791@st.hcmuaf.edu.vn

  21

  16112792

  Thái Phú

  Tuấn

  DH16TT

  16112792@st.hcmuaf.edu.vn

  22

  16112769

  Trần Thị Kim

  Yến

  DH16TT

  16112769@st.hcmuaf.edu.vn

             

   

  Số lần xem trang: :8924
  Nhập ngày: 20-09-2018
  Điều chỉnh lần cuối: 26-06-2020


  In trang này

  Lên đầu trang

  Danh sách lớp

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia