Danh sách lớp

  Danh sách lớp DH17TT

   

  DANH SÁCH LỚP DH17TT

           

  STT

  Họ và tên

  Mã số sinh viên

  Email

   

  1

  Trần Ngô Thùy Dương

  17112281

  17112281@st.hcmuaf.edu.vn

   

  2

  Dương Văn Minh

  17112276

  17112276@st.hcmuaf.edu.vn

   

  3

  Nguyễn Duy Bảo Dung

  17112280

  17112280@st.hcmuaf.edu.vn

   

  4

  Lâm Dĩnh Huệ

  17112285

  17112285@st.hcmuaf.edu.vn

   

  5

  Đỗ Thị Ngà

  17112304

  17112304@st.hcmuaf.edu.vn

   

  6

  Nguyễn Thị Ngọc Ngân

  17112303

  17112303@st.hcmuaf.edu.vn

   

  7

  Trần Minh Lộc

  17112297

  17112297@st.hcmuaf.edu.vn

   

  8

  Vương Tất Thọ

  17112207

  17112207@st.hcmuaf.edu.vn

   

  9

  Nguyễn Thành Trung

  17112237

  17112237@st.hcmuaf.edu.vn

   

  10

  Trần Huỳnh Xuân Thảo

  17112267

  17112267@st.hcmuaf.edu.vn

   

  11

  Trần Thị Hồng Nhung

  17112295

  17112295@st.hcmuaf.edu.vn

   

  12

  Phạm Tuyết Nhung

  17112296

  17112296@st.hcmuaf.edu.vn

   

  13

  Trần Nguyễn Thạch Lam

  17112096

  17112096@st.hcmuaf.edu.vn

   

  14

  Huỳnh Nguyễn Khánh Duy

  17112031

  17112031@st.hcmuaf.edu.vn

   

  15

  Huỳnh Lê My Sen

  17112262

  17112262@st.hcmuaf.edu.vn

   

  16

  Lê Thị Khánh Dung

  17112027

  17112027@st.hcmuaf.edu.vn

   

  17

  Lê Thúy Bình

  17112279

  17112279@st.hcmuaf.edu.vn

   

  18

  Nguyễn Thị Thanh Phương

  17112305

  17112305@st.hcmuaf.edu.vn

   

  19

  Đỗ Vân Thanh Nhung

  17112306

  17112306@st.hcmuaf.edu.vn

   

  20

  Trần Phan Minh Thông

  17112266

  17112266@st.hcmuaf.edu.vn

   

  21

  Lê Thanh Tấn

  17112264

  17112264@st.hcmuaf.edu.vn

   

  22

  Trần Ngọc Thùy Trang

  17112263

  17112263@st.hcmuaf.edu.vn

   

  23

  Trương Thị Thanh Trúc

  17112270

  17112270@st.hcmuaf.edu.vn

   

  24

  Đỗ Đình Huy

  17112286

  17112286@st.hcmuaf.edu.vn

   

  25

  Nguyễn Ngọc Thanh Phương

  17112292

  17112292@st.hcmuaf.edu.vn

   

  26

  Nguyễn Trần Đoan Thục

  17112268

  17112268@st.hcmuaf.edu.vn

   

  27

  Ngô Ngọc Thụy Vy

  17112275

  17112275@st.hcmuaf.edu.vn

   

  28

  Nguyễn Như Mai

  17112299

  17112299@st.hcmuaf.edu.vn

   

  29

  Ngô Thụy Vân Hà

  17112045

  17112045@st.hcmuaf.edu.vn

   

  30

  Lê Hoàng Trúc Vân

  17112274

  17112274@st.hcmuaf.edu.vn

   

  31

  Nguyễn Ngọc Quỳnh

  17112172

  17112172@st.hcmuaf.edu.vn

   

  32

  Vũ Phương Thảo

  17112198

  17112198@st.hcmuaf.edu.vn

   

  33

  Lâm Thải Linh

  17112288

  17112288@st.hcmuaf.edu.vn

   

  34

  Nguyễn Ngọc Tường Vân

  17112251

  17112251@st.hcmuaf.edu.vn

   

  35

  Nguyễn Như Ngọc

  17112300

  17112300@st.hcmuaf.edu.vn

   

  36

  Lê Đoàn Huỳnh

  17112287

  17112287@st.hcmuaf.edu.vn

   

  37

  Mai Chí Nghĩa

  17112302

  17112302@st.hcmuaf.edu.vn

   

  38

  Mai Ngọc Giàu

  17112282

  17112282@st.hcmuaf.edu.vn

   

  39

  Trịnh Thái Vĩnh Phúc

  17112293

  17112293@st.hcmuaf.edu.vn

   

  40

  Phan Thành Đạt

  17112020

  17112020@st.hcmuaf.edu.vn

   

  41

  Lê Tấn Tiến

  17112273

  17112273@st.hcmuaf.edu.vn

   

  42

  Bùi Cẩm Quyên

  17112260

  17112260@st.hcmuaf.edu.vn

   

  43

  Hồng Bảo Ngọc

  17112301

  17112301@st.hcmuaf.edu.vn

   

  44

  Nguyễn Khánh Bảo Trân

  17112261

  17112261@st.hcmuaf.edu.vn

   

  45

  Huỳnh Thảo Nguyên

  17112298

  17112298@st.hcmuaf.edu.vn

   

  46

  Vũ Lê Phương Uyên

  17112272

  17112272@st.hcmuaf.edu.vn

   
           

   

  Số lần xem trang: :8934
  Nhập ngày: 20-09-2018
  Điều chỉnh lần cuối: 26-06-2020


  In trang này

  Lên đầu trang

  Danh sách lớp

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia