Danh sách lớp

  Danh sách lớp DH18TT

   

  Trường đại học Nông Lâm Tp.HCM

  Khoa Chăn nuôi Thú y

  Danh sách lớp DH18TT

   

   

   

   

   

  STT

  Mã SV

  Họ và tên

  Lớp

  Email

  1

  18112003

  NGUYỄN THÚY AN

  DH18TT

  18112003@st.hcmuaf.edu.vn

  2

  18112008

  Lê Hoàng Phương ANh

  DH18TT

  18112008@st.hcmuaf.edu.vn

  3

  18112009

  LƯU TUYẾT ANH

  DH18TT

  18112009@st.hcmuaf.edu.vn

  4

  18112019

  Nguyễn Thanh Bình

  DH18TT

  18112019@st.hcmuaf.edu.vn

  5

  18112021

  NGUYỄN HOÀNG TUYẾT CHÂU

  DH18TT

  18112021@st.hcmuaf.edu.vn

  6

  18112023

  NGUYỄN THỊ KIM CHI

  DH18TT

  18112023@st.hcmuaf.edu.vn

  7

  18112043

  TRẦN THỊ THÁI DƯƠNG

  DH18TT

  18112043@st.hcmuaf.edu.vn

  8

  18112045

  VÕ NGÔ NGỌC DUY

  DH18TT

  18112045@st.hcmuaf.edu.vn

  9

  18112085

  nguyễn huỳnh

  DH18TT

  18112085@st.hcmuaf.edu.vn

  10

  18112089

  Lưu Trần Khánh Linh

  DH18TT

  18112089@st.hcmuaf.edu.vn

  11

  18112091

  VŨ TRẦN ANH KHOA

  DH18TT

  18112091@st.hcmuaf.edu.vn

  12

  18112138

  Lê Phương Uyển Nhi

  DH18TT

  18112138@st.hcmuaf.edu.vn

  13

  18112147

  VÕ QUỲNH NHƯ

  DH18TT

  18112147@st.hcmuaf.edu.vn

  14

  18112176

  LÊ THỊ XUÂN QUỲNH

  DH18TT

  18112176@st.hcmuaf.edu.vn

  15

  18112191

  Lê Kim Thành

  DH18TT

  18112191@st.hcmuaf.edu.vn

  16

  18112200

  PHẠM THỊ BẢO THI

  DH18TT

  18112200@st.hcmuaf.edu.vn

  17

  18112207

  NGUYỄN NGỌC MINH THƯ

  DH18TT

  18112207@st.hcmuaf.edu.vn

  18

  18112229

  DƯƠNG THỊ LỆ TRINH

  DH18TT

  18112229@st.hcmuaf.edu.vn

  19

  18112081

  Trần Đức Huy

  DH18TT

  18112081@st.hcmuaf.edu.vn

  20

  18112097

  Nguyễn Thị Kim Liên

  DH18TT

  18112097@st.hcmuaf.edu.vn

  21

  18112026

  ĐỖ TRẦN HOÀNG CÔNG

  DH18TT

  18112026@st.hcmuaf.edu.vn

  22

  18112358

  Huỳnh Tuyết Quân

  DH18TT

  18112358@st.hcmuaf.edu.vn

  23

  18112266

  PHÙNG NGỌC CHÂU ANH

  DH18TT

  18112266@st.hcmuaf.edu.vn

  24

  18112267

  PHẠM NGỌC ÁNH

  DH18TT

  18112267@st.hcmuaf.edu.vn

  25

  18112268

  ĐÀO THỊ NHƯ BÌNH

  DH18TT

  18112268@st.hcmuaf.edu.vn

  26

  18112269

  NGUYỄN THÁI BÌNH

  DH18TT

  18112269@st.hcmuaf.edu.vn

  27

  18112270

  LÂM TRANG ĐÀI

  DH18TT

  18112270@st.hcmuaf.edu.vn

  28

  18112271

  BÙI PHƯƠNG DUNG

  DH18TT

  18112271@st.hcmuaf.edu.vn

  29

  18112272

  TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

  DH18TT

  18112272@st.hcmuaf.edu.vn

  30

  18112273

  LÊ NGỌC GIA HÂN

  DH18TT

  18112273@st.hcmuaf.edu.vn

  31

  18112274

  ĐINH NHẬT HOÀNG

  DH18TT

  18112274@st.hcmuaf.edu.vn

  32

  18112275

  NGUYỄN KHÁNH HƯNG

  DH18TT

  18112275@st.hcmuaf.edu.vn

  33

  18112277

  CHÂU QUỐC KHANG

  DH18TT

  18112277@st.hcmuaf.edu.vn

  34

  18112278

  DƯƠNG GIA KHANG

  DH18TT

  18112278@st.hcmuaf.edu.vn

  35

  18112280

  LÊ PHAN QUẾ KHANH

  DH18TT

  18112280@st.hcmuaf.edu.vn

  36

  18112281

  ĐẶNG ANH KHOA

  DH18TT

  18112281@st.hcmuaf.edu.vn

  37

  18112283

  NGUYỄN HOÀI NGỌC LINH

  DH18TT

  18112283@st.hcmuaf.edu.vn

  38

  18112287

  NGUYỄN TÔN NGUYÊN

  DH18TT

  18112287@st.hcmuaf.edu.vn

  39

  18112288

  TRẦN HÀ HOÀNG NGUYÊN

  DH18TT

  18112288@st.hcmuaf.edu.vn

  40

  18112289

  VÕ TRUNG NHÂN

  DH18TT

  18112289@st.hcmuaf.edu.vn

  41

  18112290

  NGUYỄN HỮU YẾN NHI

  DH18TT

  18112290@st.hcmuaf.edu.vn

  42

  18112292

  LÊ THỊ THANH PHƯƠNG

  DH18TT

  18112292@st.hcmuaf.edu.vn

  43

  18112293

  NGUYỄN HOÀI THU PHƯƠNG

  DH18TT

  18112293@st.hcmuaf.edu.vn

  44

  18112294

  PHẠM THỊ THÙY QUYÊN

  DH18TT

  18112294@st.hcmuaf.edu.vn

  45

  18112295

  ĐẶNG QUÝ HOÀI SƠN

  DH18TT

  18112295@st.hcmuaf.edu.vn

  46

  18112296

  TRANG PHƯƠNG THẢO

  DH18TT

  18112296@st.hcmuaf.edu.vn

  47

  18112298

  LÊ TRẦN QUỐC THỊNH

  DH18TT

  18112298@st.hcmuaf.edu.vn

  48

  18112299

  ĐINH PHƯƠNG THUẬN

  DH18TT

  18112299@st.hcmuaf.edu.vn

  49

  18112302

  PHAN DƯƠNG MINH TÚ

  DH18TT

  18112302@st.hcmuaf.edu.vn

  50

  18112303

  Lê Tường Vi

  DH18TT

  18112303@st.hcmuaf.edu.vn

  51

  18112285

  LÂM ĐẠI NAM

  DH18TT

  18112285@st.hcmuaf.edu.vn

  52

   

  Đỗ Vân Thanh Nhung

  DH18TT

   

  53

  18112059

  Trần Diệu Hạnh

  DH18TT

  18112059@st.hcmuaf.edu.vn

           

   

  Số lần xem trang: :8935
  Nhập ngày: 20-09-2018
  Điều chỉnh lần cuối: 26-06-2020


  In trang này

  Lên đầu trang

  Danh sách lớp

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia