Thời khóa biểu

  Thông báo - Cuộc thi thiết kế video clip giới thiệu về khoa CNTY

   

   

   Vui lòng xem chi tiết  Thông báo và thông tin giới thiệu về Khoa CNTY

   Phiếu đăng ký đính kèm bên dưới

  Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
  Khoa Chăn nuôi Thú y

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Thủ Đức, ngày    tháng     năm 2020

   

  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
  CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO CLIP GIỚI THIỆU VỀ KHOA CNTY

  1.     Họ và tên tác giả/trưởng nhóm tác giả: ..................................................................

  2.     Họ và tên đồng tác giả:............................................................................................

  ..................................................................................................................................

  3.     Lớp:...............................

  4.     Thông tin liên lạc

  a.     Địa chỉ email:.................................................................................................

  b.     Số điện thoại: ................................................................................................

  5.     Tên file dự thi:..........................................................................................................

  Thời lượng:......................................................................

  Số lần xem trang: :8931
  Nhập ngày: 16-06-2020
  Điều chỉnh lần cuối: 17-08-2020


  In trang này

  Lên đầu trang

  Thời khóa biểu

School of Veterinary Science - The University of Queensland, Australia